dopersduin > vrienden > wie zijn onze vrienden

Wie zijn onze vrienden

Vaste gasten en vele anderen die Dopersduin een warm hart toedragen vormen samen de "Vrienden van Dopersduin". Zij hebben de Stichting Steunfonds "Vrienden van Schoorl" opgericht. 

Waartoe bestaat de Vrienden van Dopersduin (SSVS)?

Doel van SSVS zoals geformuleerd in statuut SSVS 2003:

De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun bij het scheppen en instandhouden van de geestelijke inhoud, betekenis en waarde in de breedste zin van het woord van het Doopsgezind Broederschapshuis “Schoorl”. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het vormen, instandhouden en administreren van een fonds, waaruit incidentele en/of periodieke bijdragen of leningen kunnen worden verstrekt ten behoeve van de hiervoor omschreven doelstellingen en waaruit acties, gericht op bevordering van genoemd doel, kunnen worden gefinancierd of op andere wijze ondersteund; voorts door het verstrekken van dit fonds door het bijeenbrengen van gelden en door alle andere wettelijke middelen, die aan de bevordering van het doel  dienst baar kunnen zijn.

Missie van Dopersduin zoals geformuleerd in beleidsplan Dopersduin 2013:

Dopersduin is een huis waar mensen in een prachtige omgeving in alle rust elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Dopersduin gaat er hierbij vanuit dat de aanwezige gasten, de vrijwilligers en het personeel een gemeenschap vormen. Deze wisselt telkens van samenstelling. De continuďteit is terug te vinden in de kernwaarden die er, volgens Dopersduin, werkelijk toe doen in de ontmoeting van mensen. Vanuit haar Doopsgezinde traditie zijn wij er van overtuigd dat op deze wijze Gods aanwezigheid op kan lichten in het samenzijn en het omzien naar elkaar.

Deze kernwaarden betreffen, zoals geformuleerd in beleidsplan Dopersduin 2013:

  • Verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar
  • Ruimte geven aan elkaar
  • Zorg en respect voor de omgeving
  • Vanuit doopsgezinde wortels
  • Plezier
  • Tijdelijke gemeenschap