dopersduin > vrijwilligers > vakantievrijwilligers

Vakantievrijwilligers

Gastenleiding

Aan de basis van de vakantieweken staat de gastenleiding. Ooit, in het begin van de broederschapshuizen, waren dit begeesterde predikanten die de gasten leerden en inspireerden. Tegenwoordig zijn het begeesterde mensen, al dan niet predikant, die hun best doen om mensen gedurende één week tot hun recht te laten komen. De rol van de gastenleiding is inspirerend en verbindend. Iedere week heeft in principe een eigen gastenleiding, steeds twee mensen. Soms neemt zo'n duo een toekomstige gastenleiding op sleeptouw, om alvast te ervaren hoe dat nou is...
Aan de hand van een zelfgekozen thema geven ze 'hun' vakantieweek richting en kleur. Ze verzorgen 's ochtends en 's avonds de vieringen, organiseren waar nodig en gewenst activiteiten of dagen mensen uit hun talenten in te zetten voor de gasten. Ze zijn er voor een gesprek, of voor malligheid, voor verdieping en vermaak. Het is een veelzijdige taak, die veel vraagt én veel geeft.
Jaarlijks komt de gastenleiding van alle vakantieweken één weekend samen op Dopersduin om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 

Hoofdvrijwilliger

Het team vrijwilligers wordt aangestuurd door een ervaren Hoofdvrijwilliger m/v. Deze HV heeft misschien wel de zwaarste taak in een vakantieweek. Ten eerste is de HV aanspreekpunt voor alle huishoudelijke vragen en opmerkingen van de gasten. Daarnaast stuurt de HV de vrijwilligersgroep aan. De HV coördineert de vrijwilligers, leidt het vrijwilligersoverleg en verdeelt de taken. Maar de HV ziet er ook op toe dat deze taken correct worden uitgevoerd, let op ieders veiligheid, op de hygiëne en de onderlinge verstandhouding. De HV geeft schouderklopjes én laat je streng de keukenvloer nogmaals moppen als het niet schoon is...al is het nóg zo laat en ben je nóg zo moe. De HV is de spil waar de logistieke kant van de week om draait. 

Koks 

Iedere vakantieweek worden de sterren van de hemel gekookt door onze vrijwillige koks. Mannen en vrouwen met soms jarenlange ervaring in het vak, soms enthousiaste hobbykoks. Soms zijn ze als piepjonge vrijwilliger opgeleid in onze eigen keuken, soms komen ze via via 'zomaar' binnen, als een geschenk uit de hemel. 

Onze koks verzinnen zelf een weekmenu, met enkele lunchgerechten maar vooral de warme maaltijd van drie gangen. Het moet natuurlijk én vers én verantwoord, én binnen budget. En daarnaast moet het natuurlijk vooral erg lekker zijn! De vakantieweken op Dopersduin zitten vaak vol tot overvol, dus een groep bestaat al snel uit 80-100 mensen, van alle leeftijden en achtergronden. Koken voor grote groepen van 0-98. Ga er maar aanstaan. En dan zijn er tegenwoordig ook nog velerlei diëten waarvoor zo lekker mogelijk gekookt moet worden, binnen de mogelijkheden van het huis. Petje af, voor deze kokende helden!  

Vrijwilligers

Een team vrijwilligers bestaat meestal uit 15 mensen. De teams zijn niet vast, vrijwilligers kunnen zich van te voren opgeven voor een bepaalde week. Natuurlijk proberen we iedere week een zo evenwichtig mogelijk team neer te zetten, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met ieders mogelijkheden en voorkeuren. Een week begint met een korte rondleiding door het huis voor nieuwe vrijwilligers, en aansluitend het vrijwilligersoverleg. Dat eerste overleg duurt ruim een uur, want iedereen moet even kennismaken met elkaar, de gang van zaken wordt uitgelegd, korte instructies worden gegeven en de taken voor de eerste dagen worden vast verdeeld. En vervolgens is het: handen uit de mouwen! In principe is er iedere dag een kort overleg, om zo nodig te kunnen bijsturen. En natuurlijk moeten de taken verdeeld worden.

Hoe lang werkt een vrijwilliger?

Vrijwilligers werken meestal tussen de 4-6 uur per dag, er blijft nog genoeg tijd over om lekker naar het strand te gaan, een flink stuk te fietsen of even een terrasje te pakken. De taken zijn heel verschillend, de momenten van de dag waarop ze worden uitgevoerd ook. Het verzorgen van het ontbijt vraagt iets heel anders dan het afwassen van de warme maaltijd, of het verzorgen van de koffiekar. Het schoonmaken van het toiletgebouw is een klus op zich, net als de was of het terrein. De taken zijn niet goed met elkaar te vergelijken. We streven ernaar mensen zoveel mogelijk op alle taken in te zetten, en dus dagelijks te wisselen. In onderling overleg kan daar natuurlijk van afgeweken worden. Nieuwe vrijwilligers worden zoveel mogelijk ‘on the job’ getraind, zij lopen mee met een meer ervaren vrijwilliger.

Barvrijwilligers
Op Dopersduin wordt de bar tijdens de vakantieweken gerund door vrijwilligers. Om op Dopersduin achter de bar te mogen staan moet je minstens 16 jaar oud zijn én een toets gedaan (en gehaald...) hebben. Deze toets het de Instructie Verantwoord Alcohol schenken en is te vinden op www.nocnsf.nl/iva.
Als je de toets wil doen moet je naast jouw eigen gegevens ook de gegevens van de organisatie invullen. Als je de toets doet om bij ons barvrijwilliger te worden moet je dus gegevens van Dopersduin invoeren. Deze staan in het plaatje hieronder. (is een plaatje zodat de gegevens niet automatisch gekopieerd/ gebruikt kunnen worden en mogelijk misbruik wordt voorkomen).