Corona-beleid Dopersduin

Gewaardeerde Gast,

Het corona-virus houdt de hele wereld bezig. Ook op Dopersduin regent het vragen over hoe wij omgaan met (de gevolgen van) het corona-virus. Wij volgen hierin de adviezen van onze brancheorganisatie HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, en uiteraard het RIVM. Op deze pagina informeren wij u hierover.

Maatregelen en Noodverordening

De Maatregelen
Sinds zondag 15 maart, 18:00 uur geldt dat alle eet- en drankvertrekkende horeca niet open mag. Deze maatregel is vooralsnog van kracht tot en met 6 april.

Op maandag 23 maart werden nieuwe maatregelen afgekondigd. De nieuwe maatregelen verbieden onder anderen samenkomsten en evenementen. 
Tijdens de persconferentie werd gesteld dat dit verbod van kracht is tot 1 juni. In de dagen daarna werd echter in de nadere uitwerking duidelijk dat het verbod tot 1 juni alleen voor evenementen geldt waar een vergunning nodig is. Voor andere samenkomsten geldt dat de maatregel gelijk opgaat met de eerdere sluiting van de horeca, dus tot en met 6 april.

Op 31 maart is tijdens een nieuwe persconferentie bekend gemaakt dat de maatregelen verlengd worden tot en met 27 april. Dat is midden in de meivakantie. Ongeveer een week voor het aflopen van de huidige termijn voor de maatregelen zal een nieuwe persconferentie gehouden worden waarin aangekondigd zal worden of, en zo ja voor hoe lang, de maatregelen verlengd gaan worden. 

Noodverordening
De maatregelen moeten door de Veiligheidsregio's worden uitgewerkt in een Noodverordening. Dopersduin ligt in de gemeente Bergen-NH die valt onder de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Mede op basis van de Noodverordening van onze Veiligheidsregio lichten wij hieronder toe hoe wij op Dopersduin omgaan met deze maatregelen.

Gevolgen voor verblijf op Dopersduin

Vakantieweken & huisactiviteiten
Het Paasweekend en de meivakantie gaan definitief niet door. De gasten die zich daarvoor al hadden opgegeven hebben hiervan inmiddels bericht gehad.

Het Iona-weekend, dat dit jaar tijdens Hemelvaart plaatsvindt, en het Pinksterweekend zijn voorlopig nog buiten schot. Zonder tegenbericht gaan deze vooralsnog gewoon door.

Bereikbaarheid
Omdat het op Dopersduin nu érg rustig is, is er minder bezetting op kantoor. 
We proberen in ieder geval elke dag van 10:00 tot 12:00 uur bereikbaar te zijn om telefoontjes te beantwoorden. 
De voicemail wordt tenminste één keer per dag afgeluisterd.
Per email zijn we gewoon te bereiken via info@dopersduin.nl. Dit mailadres wordt meerdere malen per dag gecontroleerd.

Logies
In de maatregelen is bepaald dat hotels wel open mogen blijven. Eten en drinken voor hotelgasten mag ook, met in achtneming van de andere maatregelen. Logies en ontbijt kan dus in principe nog wel.

Groepsarrangementen en vergaderingen
Onder samenkomsten moet worden verstaan: het bijeenbrengen van verschillende mensen voor één gezamenlijke activiteit. Het verbod geldt ook voor niet voor het publiek openbaar toegankelijke gebouwen, waaronder Dopersduin gerekend moet worden.

Kan uw verblijf op Dopersduin nog doorgaan? 
Elk verblijf dat niet onder een individuele (hotel)overnachting te rekenen valt kan niet doorgaan zolang de maatregelen van kracht zijn. Omdat op Dopersduin in verreweg de meeste gasten verblijven als onderdeel van een samenkomst, raakt deze maatregel dus ook het verblijf op Dopersduin en kunnen die arrangementen niet doorgaan zolang de maatregelen van kracht zijn.

Gevolgen voor annuleren
Voor de periode van de sluiting zijn de annuleringsvoorwaarden wettelijk buiten werking gesteld. Voor het annuleren van een verblijf in deze periode betaalt u geen annuleringskosten.

Vooruitbetalingen
Veel gasten en groepen hebben al een voorschot betaald. Zij hebben vanwege bovenstaande recht op restitutie.

Dat geeft echter mogelijk druk op de 'cashflow'; er komt weinig tot geen geld binnen, maar er moet wel veel betaald worden. Om die uitgaande cashflow zoveel als mogelijk te beperken doen wij het volgende:

 • Verplaatsen
  Wij zijn druk bezig om alle gasten en groepen die een reservering in deze periode hebben staan te benaderen om te bekijken of het verblijf verplaatst kan worden. In die gevallen geldt de vooruitbetaling voor het verblijf op de nieuwe datum.
 • Voucher
  Iedereen die een voorschot heeft betaald bieden we de mogelijkheid om hun vooruitbetaling om te zetten in een landelijk ontwikkelde voucher die voor een later verblijf ingezet kan worden.

Annuleren buiten sluitingsperiode
Voor de reserveringen buiten de periode van horeca-sluiting en verbod op samenkomsten blijft gelden dat het de verantwoordelijkheid van de (organisatie van de) groepen zelf om op basis van groepsgrootte en eventuele kwetsbaarheid van de groep in te schatten of het verblijf op Dopersduin doorgaat. Onze annuleringsvoorwaarden zijn meegestuurd bij de bevestiging van uw reservering en na te lezen op onze site: www.dopersduin.nl/voorwaarden. 
Voor reserveringen tot de zomervakantie bieden we dezelfde voucher optie indien besloten wordt te annuleren en er al wel was aanbetaald.

Is Dopersduin hélemaal dicht?
Nee. Een verblijf op Dopersduin is niet helemáál uitgesloten. 

Logeren
Dopersduin heeft ook een logiesfunctie, vergelijkbaar met hotels. Je kan dus nog steeds een kamer huren.

Eten en drinken
In de noodverordening zijn inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten uitgezonderd van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden. We mogen je dus, als onderdeel van een individueel verblijf, ook ontbijt en/ of andere maaltijden serveren. De regel dat mensen die niet samen op één adres wonen tenminste anderhalve meter afstand moeten houden tot anderen is daarbij onverkort van toepassing. In de praktijk zal dit betekenen dat we een sterk aangepaste manier van serveren zullen moeten hanteren, en dat er veel minder mensen tegelijk op Dopersduin kunnen verblijven.

Voorzorgsmaatregelen
Áls er mensen op Dopersduin zijn, personeel of gast gelijk, hanteren we de volgende voorzorgsmaatregelen.

Door Dopersduin
Als altijd draagt ons personeel zorg voor een goede hygiëne in ons huis. Met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de verspreiding van het corona-virus hebben we extra schoonmaakrondes ingevoerd voor de algemene ruimten en de ‘handcontactpunten’ als lichtknopjes, deurklinken, stoelleuningen. Bij al deze werkzaamheden draagt het personeel latex handschoenen.
In geval van maaltijden zorgen wij dat gasten die niet tot één huishouding behoren op tenminste anderhalve meter afstand van elkaar kunnen eten. Serveren doen we via het buffet. Personeel blijft achter het buffet.

Door uzelf
Wij vragen u om, net als thuis, de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

 • Mocht u griep- of verkoudheidsverschijnselen hebben, zie dan af van uw verblijf en blijf thuis (voor meer informatie zie ook: //www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden ).
 • Begroet eventuele medegasten op een andere wijze dan door een hand, knuffel of kus te geven.
 • houdt 1,5 meter afstand
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek (of, als u die niet bij de hand heeft, in uw elleboog).
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik direct weg.
 • Was uw handen regelmatig, langer dan 25 seconden met water en zeep, en in ieder geval na elke keer dat u moest hoesten, niezen of uw neus snoot.
 • Mocht u tijdens uw verblijf ziek worden, neem dan telefonisch contact op met de plaatselijke huisarts en informeer de beheerder. U vindt beide telefoonnummers op uw kamer.