dopersduin > over dopersduin > underconstruction

Bouwen aan Dopersduin

De Stichting Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl heeft ten doel, bouwend op het in Jezus Christus gelegde fundament, het persoonlijk godsdienstig leven en gemeenteleven onder Doopsgezinden te verdiepen en versterken. Daartoe exploiteert de stichting, waar mogelijk gebruik makend van vrijwillig(st)ers, het Broederschapshuis aan de Oorsprongweg te Schoorl. Het huis zal in de geest van het voorgaande ook voor anderen beschikbaar zijn. 

Rond het begin van dit millennium verscheen de brochure “Bouwen aan Schoorl – Vertrouwen als basis voor de toekomst”:
Na 60 jaar is onze slaapaccommodatie aan vervanging toe. Het gaat ons er niet om ‘driesterren luxe’ te bieden, maar wel om de kwaliteit in stand te houden en het niveau naar de eisen van deze tijd aan te passen en om een energiezuinige exploitatie te realiseren.
De destijds gepresenteerde plannen voorzagen in het vernieuwen van de bestaande slaaphuizen, het realiseren van accommodatie voor vrijwilligers, en het ‘bij de tijd’ brengen van de kantoor- en vergaderfaciliteiten in het hoofdgebouw.

Hoewel anders uitgevoerd is een deel van die plannen wel gerealiseerd. In 2009 werd het nieuwe Slaaphuis 3 opgeleverd en in diezelfde periode is de voormalige fietsenstalling en garage, toen dienstdoend als ‘Het Jeugdhonk’ omgebouwd naar een aangename verblijfsruimte met mogelijkheid tot verblijf op basis van zelfverzorging. Beide zijn een enorme verrijking van het aanbod van Dopersduin en zijn in het decennium van hun bestaan ook letterlijk van toegevoegde waarde geweest. Slaaphuis 3 heeft in die jaren een ‘steady’ aandeel van een derde van de totale omzet op overnachtingen geleverd.

In de tijd dat die bouwwerkzaamheden uitgevoerd werden kwam de economie in recessie. Plannen met betrekking tot het hoofdgebouw en de andere slaaphuizen werden geparkeerd. 
In 2012 zou weer gebouwd worden. Slaaphuis 1 zou worden gesloopt en een nieuw slaaphuis, gelijkend aan het Slaaphuis 3 zou worden gebouwd. Vlak voor het geven van de bouwopdracht bleek dat de ingehuurde administrateur het grootste deel van de reserves had verduisterd. Één van de zwartste bladzijden in de geschiedenis van het huis. De impact was diep en de nasleep lang.

De noodzaak om de accommodatie aan te pakken was er echter nog altijd. Aanpassingen aan het hoofdgebouw en de kantoren zijn in de afgelopen jaren uit de exploitatie en met steun van bevriende zijde uitgevoerd. Meermalen is onderzocht of en hoe bouw of renovatie van het slaaphuis gestart kon worden, maar tot nog toe vonden bestuur en directie het onverantwoord om daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het bestendigen en uitbreiden van het werk vanuit de doelstelling van het Broederschapshuis, en het gezond en stabiel krijgen van de exploitatie van het die daartoe de basis is.

De jaarrekeningen laten zien dat die exploitatie inderdaad gezond en stabiel is. De vakantieweken, die de kern van het huis zijn, worden zeer goed bezocht en laten een hele brede leeftijdsspreiding zien. De gemeenschap die gevormd wordt door de betrokkenen bij Dopersduin bloeit, en steeds vaker mogen we (grote, internationale) groepen die grote raakvlakken met onze doelstelling hebben tot onze gasten rekenen. 
Het Bestuur van de Stichting en directie durven nu, met het volste vertrouwen in de toekomst, te stellen: 
We gaan weer Bouwen aan Schoorl!

 

Op dit deel van onze website zullen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen, de unieke mogelijkheid om jouw eigen stukje Slaaphuis 1 te bemachtigen, en meer...