Corona-beleid Dopersduin

Gewaardeerde Gast,

Het corona-virus houdt de hele wereld bezig. Ook op Dopersduin regent het vragen over hoe wij omgaan met (de gevolgen van) het corona-virus. Wij volgen hierin de adviezen van onze brancheorganisatie HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, en uiteraard de regering en het RIVM. Op deze pagina informeren wij u hierover.

Maatregelen en Noodverordening
Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd om verspreiding van het virus in te dammen. Hieronder lichten wij toe hoe wij op Dopersduin omgaan met deze maatregelen.

Gevolgen voor Dopersduin
Bereikbaarheid
Omdat het op Dopersduin nog steeds rustig is, is er minder bezetting op kantoor. 
We proberen in ieder geval maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur bereikbaar te zijn om telefoontjes te beantwoorden. 
De voicemail wordt tenminste één keer per dag afgeluisterd.
Per email zijn we gewoon te bereiken via info@dopersduin.nl.
Dit mailadres wordt meerdere malen per dag gecontroleerd.

Vakantieweken
Op dit moment kunnen zowel de herfstweek als de kerst- en de oud&nieuwweek doorgaan, en wel zonder de restricties die het afgelopen jaar golden zoals de anderhalve metermaatregel en de routing.
We gaan er van uit dat we vanaf de herfstweek gewoon weer met alle gasten in één eetzaal eten, en dat ontbijt- en lunchbuffet weer in ere hersteld worden.
Wel blijven we natuurlijk goed ventileren, juist als de hele groep bij elkaar komt. We raden iedereen aan om een warme trui, omslagdoek of sjaal mee te nemen. 

CORONA TOEGANGSCHECK

Volgens de nu geldende maatregelen moet ook Dopersduin het coronatoegangsbewijs van haar gasten checken middels de CoronaCheck app.
Bij een meerdaags verblijf zal dit elke dag (moeten) gebeuren.

Hoe werkt het?
Voor aanvang van je verblijf vragen we je een lijst op te sturen met de namen van de personen die onder jouw reservering vallen.
Bij binnenkomst melden alle gasten zich bij de balie van de receptie. Daar staat (tenminste) één van onze medewerkers klaar om de QR-codes te scannen. Van de gasten wordt gevraagd om de QR-code en het identiteitsbewijs paraat te hebben zodat de controle vlot verloopt. Op de lijst markeren wij wie er gecheckt is* zodat we weten dat iedereen uit de groep gecheckt is. Als je meerdere dagen verblijft vragen we elke dag opnieuw om de QR-code. Óók als je gevaccineerd bent. We doen dit omdat wij aan de controle niet kunnen zien of iemand gevaccineerd is, in het afgelopen half jaar ziek was, of getest is voor toegang, maar voorál ook om geen onderscheid te maken.
*LET WEL: wij markeren niet of iemand wel of niet toegang kreeg, er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en na het verblijf gaat de lijst door de papierversnipperaar.

Bekijk hier een animatie van de Rijksoverheid over de corona-check, of download hier de poster.
Deze zijn gemaakt voor evenementen, maar tegenwoordig dus ook van toepassing op alle horeca.

Tijdens het verblijf
Als er mensen op Dopersduin zijn, personeel of gast gelijk, hanteren we de volgende voorzorgsmaatregelen:

Door Dopersduin
Als altijd draagt ons personeel zorg voor een goede hygiëne in ons huis.
Met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de verspreiding van het corona-virus hebben we extra schoonmaakrondes ingevoerd voor de algemene ruimten en de ‘handcontactpunten’ als lichtknopjes, deurklinken, stoelleuningen.

Door uzelf
Wij vragen u om, net als thuis, de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

  • Mocht u griep- of verkoudheidsverschijnselen hebben, zie dan af van uw verblijf en blijf thuis (voor meer informatie zie ook: //www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden ).
  • Begroet eventuele medegasten op een andere wijze dan door een hand, knuffel of kus te geven.
  • Houd 1,5 meter afstand - volg de instructies hierover op.
  • Hoest en nies in een papieren zakdoek (of, als u die niet bij de hand heeft, in uw elleboog).
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik direct weg.
  • Was uw handen regelmatig, langer dan 25 seconden met water en zeep, en in ieder geval na elke keer dat u moest hoesten, niezen of uw neus snoot.
  • Mocht u tijdens uw verblijf ziek worden, neem dan telefonisch contact op met de plaatselijke huisarts en informeer de beheerder. U vindt beide telefoonnummers op uw kamer. 

Gevolgen voor annuleren
Voor elke periode waarin maatregelen van kracht zijn waardoor wij het gereserveerde niet kunnen leveren en een verblijf daardoor onmogelijk wordt gemaakt, zijn de annuleringsvoorwaarden wettelijk buiten werking gesteld.
Voor het annuleren van een verblijf in een dergelijke periode betaalt u geen annuleringskosten.

Annuleren buiten sluitingsperiode
Voor de reserveringen buiten de periode van horeca-sluiting en verbod op samenkomsten blijft gelden dat het de verantwoordelijkheid van de individuele gasten en (organisatie van de) groepen zelf om op basis van groepsgrootte en eventuele kwetsbaarheid van de groep in te schatten of het verblijf op Dopersduin doorgaat.
Als (deels) geannuleerd moet worden omdat er sprake is van klachten die met COVID-19 worden geassocieerd valt dat onder de normale annuleringsvoorwaarden.
Dit geldt ook voor (late) annulering door het niet hebben van een geldig coronatoegangsbewijs. 
Vanwege de bijzondere omstandigheden zullen wij wel ons best doen om in dergelijke situaties samen te zoeken naar een coulante oplossing.
Onze annuleringsvoorwaarden zijn meegestuurd bij de bevestiging van uw reservering en na te lezen op onze site: www.dopersduin.nl/voorwaarden.