Corona-beleid Dopersduin

Gewaardeerde Gast,

Het corona-virus houdt de hele wereld bezig. Ook op Dopersduin regent het vragen over hoe wij omgaan met (de gevolgen van) het corona-virus. Wij volgen hierin de adviezen van onze brancheorganisatie HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, en uiteraard de regering en het RIVM. Op deze pagina informeren wij u hierover.

 

Maatregelen en Noodverordening

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd om verspreiding van het virus in te dammen en deze maatregelen moeten door de Veiligheidsregio's worden uitgewerkt in een Noodverordening. Dopersduin ligt in de gemeente Bergen-NH die valt onder de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hieronder lichten wij toe hoe wij op Dopersduin omgaan met deze maatregelen en Noodverordening.

 

Gevolgen voor Dopersduin

Bereikbaarheid
Omdat het op Dopersduin nu érg rustig is, is er minder bezetting op kantoor. 
We proberen in ieder geval elke dag van 10:00 tot 12:00 uur bereikbaar te zijn om telefoontjes te beantwoorden. 
De voicemail wordt tenminste één keer per dag afgeluisterd.
Per email zijn we gewoon te bereiken via info@dopersduin.nl. Dit mailadres wordt meerdere malen per dag gecontroleerd.

Kan uw verblijf op Dopersduin nog doorgaan?
Vanaf 1 juni zijn samenkomsten met maximaal 30 personen weer toegestaan, mits aan de overige maatregelen kan worden voldaan.
In de afgelopen maanden is er op Dopersduin hard nagedacht over, en gewerkt aan werkwijzen, opstellingen van eetzaal en serre, het aantal yogamatjes dat in een zaal past en hoe we op een veilige manier vieringen kunnen houden in de kapel.

Sinds 1 juni ontvangen wij dus weer groepen van beperkte omvang. Verblijf in slaaphuis 1 is overigens pas weer mogelijk als het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire ruimtes weer is toegestaan. Dit is hopelijk vanaf 1 juli het geval. 

Logies
In de maatregelen is bepaald dat hotels wel open mogen blijven. Eten en drinken voor hotelgasten mag ook, met in achtneming van de andere maatregelen. Logies met maaltijden kan dus in principe nog wel.

Vakantieweken
De vakantieweken zijn feitelijk individuele (hotel)overnachtingen. We mogen je dus, als onderdeel van een individueel verblijf, ook ontbijt en/ of andere maaltijden serveren. De regel dat mensen die niet samen op één adres wonen tenminste anderhalve meter afstand moeten houden tot anderen is daarbij onverkort van toepassing. In de praktijk zal dit betekenen dat er (veel) minder mensen tegelijk op Dopersduin kunnen verblijven en dat verschillende vakantieweektradities er dit jaar anders uit zullen zien. De afgelopen weken hebben we achter de schermen hard gewerkt aan inrichtingen en protocollen. We zijn er van overtuigd dat deze zomer net zo mooi en zinderend Dopersduin wordt als alle andere jaren. Misschien wel nóg mooier. 

Gasten die zich al hebben aangemeld voor één van de vakantieweken krijgen bericht over de gevolgen voor hun reservering. 

 

Voorzorgsmaatregelen

Voorafgaand aan uw verblijf - Screening 
Om het risico op verspreiding te beperken hebben we binnen Dopersduin de nodige voorzorgsmaatregelen genomen en kunnen wij anderhalve meter afstand waarborgen. Wij vertrouwen er op dat onze gasten zelf goed kunnen inschatten of het, gelet op hun eigen gesteldheid, verstandig is om naar Dopersduin te komen. Als handreiking bij het maken van die afweging stellen wij onze gasten onderstaande screeningsvragen. U hoeft deze niet expliciet te beantwoorden, maar bij een definitieve reservering gaan wij er van uit dat er op basis van onderstaande vragen geen beletsel is om te komen.

Algemeen
Als géén van onderstaande situaties op u van toepassing is, stel uzelf de vraag: ben ik verder gezond en voel ik mij momenteel gezond?

Risicogroepen

 • Bent u 70 jaar of ouder?
 • Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verminderd is?

Als u valt in de beschreven groepen met een verhoogde kans op een ernstig beloop van Covid-19 bent u uiteraard nog steeds van harte welkom op Dopersduin, maar wij kunnen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet garanderen dat u tijdens uw verblijf 100% ‘veilig’ bent. Zoals eerder gesteld: wij vertrouwen erop dat u (in uw eigen belang en dat van anderen) zelfstandig kunt inschatten of u er verstandig aan doet naar Dopersduin te komen.

Bij mogelijk corona-gerelateerde klachten bij uzelf of in uw omgeving

 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in aanraking geweest met een bevestigde COVID-19 cliënt?
 • Heeft u symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥38,0C)
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten?
 • Heeft u op dit moment covid-19?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u genezen van covid-19 en bent u korter dan 24 uur klachtenvrij?

Is het antwoord op één van bovenstaande vragen positief, dan is de landelijke richtlijn dat u thuis moet blijven. Wij verzoeken u (in uw eigen belang en dat van anderen) zich daaraan te houden.

Hersteld van Corona

 • Is er Corona bij u geconstateerd (bewezen COVID-19) en bent u langer dan 2 weken klachtenvrij?

Dan volgen we de algemene aanname dat u hersteld bent en weerstand heeft opgebouwd tegen het virus. U kunt zondermeer naar Dopersduin komen.

Tijdens het verblijf

Áls er mensen op Dopersduin zijn, personeel of gast gelijk, hanteren we de volgende voorzorgsmaatregelen:

Door Dopersduin
Als altijd draagt ons personeel zorg voor een goede hygiëne in ons huis. Met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de verspreiding van het corona-virus hebben we extra schoonmaakrondes ingevoerd voor de algemene ruimten en de ‘handcontactpunten’ als lichtknopjes, deurklinken, stoelleuningen. Bij al deze werkzaamheden draagt het personeel latex handschoenen.
In geval van maaltijden zorgen wij dat gasten die niet tot één huishouding behoren op tenminste anderhalve meter afstand van elkaar kunnen eten. Looproutes en zitjes zijn zo ingericht dat anderhalve meter afstand houden mogelijk is.

Door uzelf
Wij vragen u om, net als thuis, de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

 • Mocht u griep- of verkoudheidsverschijnselen hebben, zie dan af van uw verblijf en blijf thuis (voor meer informatie zie ook: //www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden ).
 • Begroet eventuele medegasten op een andere wijze dan door een hand, knuffel of kus te geven.
 • Houd 1,5 meter afstand - volg de instructies hierover op.
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek (of, als u die niet bij de hand heeft, in uw elleboog).
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik direct weg.
 • Was uw handen regelmatig, langer dan 25 seconden met water en zeep, en in ieder geval na elke keer dat u moest hoesten, niezen of uw neus snoot.
 • Mocht u tijdens uw verblijf ziek worden, neem dan telefonisch contact op met de plaatselijke huisarts en informeer de beheerder. U vindt beide telefoonnummers op uw kamer. 

 

Gevolgen voor annuleren
Voor de periode waarin de maatregelen van kracht zijn, zijn de annuleringsvoorwaarden wettelijk buiten werking gesteld voor verblijf dat door de maatregelen onmogelijk wordt gemaakt. Voor het annuleren van een verblijf in deze periode betaalt u geen annuleringskosten.
Vooruitbetalingen
Veel gasten en groepen hebben al een voorschot betaald. Zij hebben vanwege bovenstaande recht op restitutie als hun verblijf door de maatregelen niet door kan gaan.
Dat geeft echter mogelijk druk op de 'cashflow'; er komt weinig tot geen geld binnen, maar er moet wel veel betaald worden. Om die uitgaande cashflow zoveel als mogelijk te beperken doen wij het volgende:
Verplaatsen
Wij zijn druk bezig om alle gasten en groepen die een reservering in deze periode hebben staan te benaderen om te bekijken of het verblijf verplaatst kan worden. In die gevallen geldt de vooruitbetaling voor het verblijf op de nieuwe datum.
Voucher
Iedereen die een voorschot heeft betaald bieden we de mogelijkheid om hun vooruitbetaling om te zetten in een landelijk ontwikkelde voucher die voor een later verblijf ingezet kan worden.
Annuleren buiten sluitingsperiode
Voor de reserveringen buiten de periode van horeca-sluiting en verbod op samenkomsten blijft gelden dat het de verantwoordelijkheid van de (organisatie van de) groepen zelf om op basis van groepsgrootte en eventuele kwetsbaarheid van de groep in te schatten of het verblijf op Dopersduin doorgaat. Onze annuleringsvoorwaarden zijn meegestuurd bij de bevestiging van uw reservering en na te lezen op onze site: www.dopersduin.nl/voorwaarden. 
Voor reserveringen tot de zomervakantie bieden we dezelfde voucher optie indien besloten wordt te annuleren en er al wel was aanbetaald.