dopersduin > over dopersduin > missie en visie

Missie en Visie

 

Beleid en visie van het Doopsgezind Broederschapshuis Dopersduin te Schoorl
Dopersduin is een huis waar mensen elkaar in een prachtige omgeving in alle rust kunnen ontmoeten en inspireren. Dopersduin gaat er hierbij van uit dat de aanwezige gasten (waaronder de vrijwilligers) en het personeel een tijdelijke gemeenschap vormen. Vanuit haar Doopsgezinde oorsprong is Dopersduin ervan overtuigd dat zo Gods aanwezigheid op kan lichten in het samenzijn en het omzien naar elkaar,
wie je ook bent en waar je ook vandaan komt.

Kernwaarden
Verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar.
- Ruimte geven aan elkaar.
Zorg en respect voor de omgeving.
- Vanuit doopsgezinde wortels
- Plezier

Een tijdelijke gemeenschap
Dopersduin is het thuis van een open, vrijmoedige geloofsgemeenschap, die haar oorsprong vindt in de doopsgezinde gemeenschap. Eenvoud, ontmoeting, bezinning, samen (hard) werken, gelijkwaardigheid, en een open aandacht voor ieders verhaal verbinden ons. Voor ons is Dopersduin een oefenplaats in een vredelievende levenshouding, in leven vanuit aandacht en compassie, vanuit het grotere verhaal dat alle mensen draagt en verbindt. Gasten, vrijwilligers en personeel vormen de pijlers van deze tijdelijke, vloeiende gemeenschap waar iedereen zich thuis kan en mag voelen.
De mensen van deze gemeenschap wonen door het hele land. Dit huis is een plek waar zij ankeren, soms voor een weekend, soms voor langer. Soms zijn er veel, soms slechts een enkeling. Soms bruist het van het leven, soms is het sereen en stil. Maar altijd, altijd is het thuis. 

Inzetten van het huis ten behoeve van de maatschappij
Dopersduin steeft ernaar om daar waar mogelijk is een oefenplaats te zijn voor het leven, in de breedste zin van het woord. Dopersduin is leerbedrijf voor de horeca, werkt samen met de reclassering bij de plaatsing van werkgestraften, en er is ruimte voor stagiaires en mensen van bijvoorbeeld het Centrum Begeleid Werk. Ook werkt Dopersduin soms samen met opleidingsbedrijven in het bouw- en schildersvak.